Serveis d'Intermediació Sanitària

Política de Privacitat

Darrera actualització: maig de 2018

A DENTYCARD, S.A. ens preocupem per la protecció de les dades de caràcter personal que vostè ens pogués facilitar voluntàriament a través del lloc web www.dentycard.es (en endavant, el "Lloc"), així com amb les altres relacions que mantingui amb nosaltres.

Amb motiu de l'entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (en endavant RGPD), hem procedit a actualitzar la nostra Política de Privacitat, substituint així a la que anteriorment regulava el tractament de les dades de la present pàgina web amb anterioritat a la data anteriorment indicada, amb l'objectiu de complir correctament amb les obligacions que ens corresponen en matèria de privacitat.

A l'efecte d'ajudar a comprendre als usuaris d'aquest lloc web la manera a través de la qual tractem i protegim les seves dades personals, DENTYCARD, S.A. l'informa dels següents aspectes relacionats amb la protecció de les seves dades personals.

¿Qui és el responsable de les seves dades i qui s'encarrega de protegir-las?

El responsable del tractament de les seves dades personals és la companyia DENTYCARD, S.A., amb C.I.F. nombre A-80157027 i domicili a c. / Príncipe de Vergara 37 - 2ª, C.P. 28001 (Madrid).

Per a la resolució de qualsevol dubte o consulta en matèria de protecció de dades, DENTYCARD, S.A. ha procedit al nomenament entre el seu personal de la figura d'un Delegat de Protecció de Dades amb al qual vostè pot posar-se en contacte en qualsevol moment a través de l'adreça de correu electrònic dpo@dentycard.com.

¿Per a què tractem les seves dades personals?

Vostè pot utilitzar el Lloc sense haver de revelar-nos qui és o sense l'obligació de revelar-nos dades personals.

No obstant això, quan ens envieu una sol•licitud o consulta mitjançant el formulari de contacte, disponible a la pàgina web, o mitjançant qualsevol altre mitjà que es posa a la seva disposició, pot ser que ens reveli informació com, per exemple, el seu nom, correu electrònic i / o número de telèfon, informació necessària per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari.

La informació personal que ens faciliti serà tractada amb les següents finalitats:

• Gestionar i atendre totes les sol•licituds d'informació o qualsevol petició realitzada per l'Usuari a través de qualsevol canal establert per DENTYCARD, S.A.

• Prestar el servei sol•licitat.

• Gestionar, si escau, el seu registre com a usuari registrat.

• Quan ens presti el seu consentiment exprés per a això, per a l'enviament d'informació comercial a través de mitjans electrònics sobre productes i serveis que puguin ser del seu interès.

¿Quina és la base legal per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés que vostè presta amb l'enviament d'aquestes dades, així com amb la marcació de la casella d'acceptació de la present Política de Privacitat en els pertinents formularis de recollida de dades.

Vostè podrà retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

¿A qui comuniquem les seves dades?

Les dades personals recollides no seran cedides a tercers excepte en els casos indicats a continuació:

• A empreses que formin part del grup de DENTYCARD S.A. com Dentyclass Excel S.L.U. o Dentyred S.L.

• En els suposats necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades, en els suposats previstos en la Llei, així com en els casos específics, dels quals s'informi expressament a l'Usuari.

• A proveïdors de serveis relacionats amb aquestes finalitats als quals es recorri, sempre complint per a això els requisits establerts per la legislació vigent.

¿Per quant de temps conservem les seves dades?

DENTYCARD, S.A. tractarà les seves dades personals mentre hi hagi un interès mutu i no sol•liciti la seva supressió o oposició al tractament i, en tot cas, mentre estiguem obligats a la seva conservació en compliment de l'obligació legal.

¿Quins són els drets que l'assisteixen?

Com a titular de les dades personals, pot exercitar, amb les excepcions i límits establerts en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, els següents drets:

• Dret a retirar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en l'execució del contracte previ a la seva retirada.

• Dret d'accés: permet al titular de les dades obtenir informació sobre si a DENTYCARD, S.A. estem tractant dades personals que el concerneixen o no i, en cas afirmatiu, a obtenir una còpia de les dades.

• Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que tinguem de vostè que resultin ser inexactes o incompletes.

• Dret de supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per DENTYCARD, S.A., llevat que hi hagi obligació legal de conservar-les i / o no prevalguin altres motius legítims per al tractament per DENTYCARD, S.A.

• Dret de limitació del tractament: sota les condicions establertes legalment, permet que el tractament de dades es suspengui, de tal manera que s'eviti el tractament per part de DENTYCARD, S.A., conservant-les únicament per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• Dret d'oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. DENTYCARD, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Dret a la portabilitat de les dades: permet a l'interessat rebre les dades personals que ens hagi facilitat, per poder transmetre'les a un altre responsable, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

Per a això, haurà de remetre sol•licitud, per escrit, en la qual ha d'indicar el dret que exercita, el seu nom i cognoms, adreça a efectes de notificacions, juntament amb una còpia del seu DNI o un altre document vàlid que acrediti la seva identitat, dirigida a DENTYCARD , S.A. a l'adreça postal c./ Principe de Vergara, 37 - 2ª, C.P. 28001 - Madrid, o a l'adreça electrónica dpo@dentycard.com per a la seva gestió per part del nostre Delegat de Protecció de Dades.

En particular, l'informem del dret que li assisteix a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Seguretat de les dades

DENTYCARD, S.A. adopta les mesures tècniques i organitzatives apropiades al tractament realitzat per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades, com ara "tallafocs" i altres sistemes de protecció de bases de dades, o mètodes segurs de comunicació a través d'Internet per intercanviar informació de caràcter personal amb l'Usuari.

No obstant això, l'Usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Canvis de la Política de Privacitat

DENTYCARD, S.A., ocasionalment i a la seva discrecció, podrà actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Per això, li recomanem que revisi aquesta política periòdicament.

Altres Webs de Dentycard
Dentycard, S.A.   Dentyred Serveis Dentals   DSalus Servicios Complementarios de Salud  
  | |
Aquest lloc web utilitza cookies per facilitar i millorar la seva navegació. Podeu configurar el navegador per rebutjar aquestes cookies , i en aquest cas limitar la navegació i serveis del lloc web . Si no modifica aquesta opció i contínua navegant , està consentint la utilització de les cookies d'aquest lloc web . Si voleu més informació sobre les cookies que utilitza el nostre lloc web , podeu consultar la nostra política de cookies.
Aceptar Uso de Cookies   Aceptar Uso de Cookies